Fysioterapeuttinen tutkiminen ja hoidon suunnitelma

Hoitojen tärkein alkuvaiheen toimenpide on tutkiminen, joka tehdään aina ennen hoitojen aloittamista. Lisäksi hoitojakson aikana seurataan tilan etenemistä ja hoitojen lopussa tehdään loppututkimus.

Fysioterapeuttisessa alkututkimuksessa selvitetään haastatteluilla, havainnoinnilla ja erilaisilla tutkimuksilla asiakkaan sen hetkinen tila.

Alkututkimuksen jälkeen tehdään yhdessä asiakkaan ja/tai omaisen kanssa hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon asiakaan tila, toiveet ja näkemykset hoidon sisällöstä. Hoitosuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa hoitojen edetessä. Alkututkimusten tuloksista saatua tietoa käytetään hyödyksi hoitosuunnitelmaa tehdessä, kun arvioidaan hoidon vaikuttavuutta.

fysioterapeuttinen_tutkiminen